vergaderinglogo

Geplande vergaderingen 

Volgende bestuursvergadering : nog niet vastgelegd

Algemene Vergadering  : 3 mei